5/5 - (1 bình chọn)

Video Tự học Photoshop: Bài 06 bao gồm các nội dung:

  • Tạo bo viền;
  • Chọn ảnh cưới;
  • Album đơn;
  • Album đôi;
  • Action tự động;
  • Ghi đĩa CD.