5/5 - (1 bình chọn)

Video Tự học Photoshop: Bài 05 bao gồm các nội dung:

  • Cài đặt Net Image;
  • Xử lý mịn da;
  • Phục chế ảnh cũ (P1);
  • Phục chế ảnh cũ (P2);
  • Quét ảnh;
  • Phóng ảnh.