5/5 - (1 bình chọn)

Video Tự học Photoshop: Bài 04 bao gồm các nội dung:

  • Dựng hình vào khung;
  • Tạo ảnh 3D;
  • Tạo mẫu sản phẩm bằng Photoshop;
  • Tạo ánh đèn, đốm sáng;
  • Phim âm bản;
  • Thẩm mỹ ảnh.