5/5 - (1 bình chọn)

Video Tự học Photoshop: Bài 22 bao gồm các nội dung:

  • Làm quen Photoshop CS3;
  • Lý lịch ảnh Kỹ thuật số;
  • Cắt cúp theo mọi yêu cầu;
  • Tác phẩm đầu tay với 3 chiêu;
  • Perpective, Distor và Warp;
  • Những hiệu ứng lớp đáng nhờ;
  • Xử lý ảnh dư sáng trầm trọng;
  • Ngược sáng: không có gì đáng sợ;
  • Hai chiêu giúp nâng màu ảnh Kỹ thuật số;
  • Apply Image quá lợi hại.