5/5 - (1 bình chọn)

Video Tự học Photoshop: Bài 21 bao gồm các nội dung:

  • Thiết kế thiệp xuân tiếng Anh;
  • Thiết kế thiệp xuân bình dân;
  • Thiết kế thiệp xuân độc quyền;
  • Thiết kế bao thư thiệp xuân;
  • Thiết kế thiệp bao lì xì.