5/5 - (1 bình chọn)

Video Tự học Photoshop: Bài 20 bao gồm các nội dung:

  • Ghép ảnh cô gái lẫn vào núi băng;
  • Tạo hiệu ứng ảnh độc đáo;
  • Xử lý nền nghệ thuật;
  • Ghép gương mặt vào ảnh khác;
  • Ghép ảnh trên sông với hiệu ứng bóng đổ;
  • Tạo 2 lúm đồng tiền.