Trang chủ Video Video Tự học Photoshop (Phần 2)

Video Tự học Photoshop (Phần 2)

5/5 - (1 bình chọn)

Video Tự học Photoshop: Bài 02 bao gồm các nội dung:

  • Tách ảnh khỏi nền bằng Extract;
  • Tạo nền đơn giản;
  • Tạo bóng đổ;
  • Cân chỉnh màu sắc;
  • Nâng cấp ảnh mờ;
  • Xử lý chữ.
Exit mobile version