5/5 - (1 bình chọn)

Video Tự học Photoshop: Bài 17 bao gồm các nội dung:

  • Điểm ảo Diệu kỳ;
  • Thiết kế Poster Quảng cáo;
  • Công nghệ xử lý ảnh hiện đại;
  • Kết nối Internet;
  • Truy cập internet;
  • Tìm kiếm thông tin.