5/5 - (1 bình chọn)

Video Tự học Photoshop: Bài 15 bao gồm các nội dung:

  • Tự động ghép ảnh với nền nghệ thuật;
  • Tự động cắt ảnh thành size 10x15cm;
  • Tự động tạo nền nghệ thuật;
  • Xử lý ảnh thiếu sáng cực đơn giản.