5/5 - (1 bình chọn)

Video Tự học Photoshop: Bài 11 bao gồm các nội dung:

  • Xử lý ảnh không cần bộ lọc;
  • Làm đẹp da không cần bộ lọc;
  • Sử dụng các công cụ tự động trong Photoshop;
  • FluID Mask: tách nèn kiểu mới;
  • Hướng dẫn sử dụng phần mềm Image Doctor;
  • Xóa đối tượng không mong muốn ra khỏi ảnh;
  • Xử lý ảnh chụp thiếu sáng.